Hjælpearbejde

Denne side guider dig rundt mellem vores forskellige afdelinger der yder hjælpearbejde

 

 

 

  

Kirkens Korshærs sociale indsatser i Aarhus

Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit virkeområde lokalt blandt samfundets marginaliserede og udstødte mennesker:
Ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere. I centrum for vores virke og menneskesyn står nærhed, omsorg og varme.

I Aarhus finder du Kirkens Korshær i Nørre Allé 25, hvor forskellige former for hjælpearbejde finder sted - her finder du bl.a.
Døgnvarmestuen og forskellige arbejdsfællesskaber.
Vi har også Helligsølejren, Tre Ege og genbrugsbutikker. Se nærmere på de forskellige hjælpearbejder herunder (eller i menuen).

Døgnvarmestuen

Er et værested for socialt udsatte mennesker i Aarhus, som ligger i forlængelse af Kirkens Korshær i Aarhus' hovedkontor. Adressen er Nørre Allé 25

Naapiffik

Er den Grønlandske varmestue, hvor de socialt udsatte grønlændere har deres sociale fællesskab. Adressen er Kalkværksvej 2

Korshærspræsten

Udover medarbejderne i varmestuen har korshærspræsten den direkte og personlige kontakt til brugerne.

Rådgiving

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-12.00, er der rådgivning i døgnvarmestuen. Her er der mulighed for at få hjælp og vejledning til kontakten med kommunen, sagbehandlere o.lign. Adressen er Nørre Allé 25 

Arbejdsfællesskaberne

Er arbejdsfællesskaber i systuen Nål & Tråd, CykelDokk, Mö & Flös, køkkenet og træværkstedet for frivillige, socialt udsatte og unge med fysiske og psykiske ar på sjælen, som har brug for et kærligt puf tilbage mod beskæftigelse. Adressen er Nørre Allé 25

Sundhedsrum & stofindtagelse

Er med til at undgå overdosis og få gjort noget ved mindre fysiske skavanker da denne brugergruppe ikke tager til lægen. Derudover kommer misbruger og indtager deres stof med de udleverede sterile nåle så der undgås infektioner. Adressen er Kalkværksvej 15

Ferielejre

Der er sommerlejr, vinterlejr og familielejr, som er tilbud til socialt udsatte og deres familie. Her kommer man væk fra den dagligdag der kan være præget af misbrug, trængt økonomi og socialt pres fra sin omgangskreds. Adressen er Helligsølejren Vestervej 31, 7760 Hurup, Thy

Ungeherberget

Ungeherberget er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, der har brug for et sted at overnatte, hvor der er mulighed for at få noget mad, få vasket tøj og slappet af. 
Adressen er Kalkværksvej 15, 8000 Aarhus 

 

Tre Ege

Er et forsorsghjem der drives af Kirkens Korshær og Aarhus kommune. Det er for dig som er hjemløs eller har akut brug for et akut botilbud. Adressen er Årslev Møllevej 15, 8220 Brabrand 

 

 

BIFROST

BIFROST - vi går vejen sammen, er et uddannelserettet tilbud til unge mellem 18 -29 år med særlige udfordringer, hvor den unge har mulighed for at blive en del af vores arbejdsfællesskaber

Besøgstjeneste

Besøgstjenesten er et tilbud til ældre og ensomme, som har en tilknytning til Korshæren, hvor en besøgsven kommer forbi til en snak, gåtur, udflugt og hygger om den ældre.


 

Hjerteven

Hjerteven er en mulighed for sårbare unge ml. 18 - 30 år om at få en mentor. Hjertevennerne mødes om sociale aktiviteter – biografture, koncerter, cafébesøg etc. – men kan også være en støtte i kontakt til kommune, læge eller andet.