LANDSORGANISATIONEN

Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet Den danske Folkekirke. Kirkens Korshær har sit virkeområde blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse etc.

Kirkens Korshærs arbejde omfatter drift af varmestuer, natvarmestuer, herberger, bofællesskaber, byarbejde, fængselsarbejde, behandlingsarbejde for narkomaner og belastede familier, Sct. Nicolai Tjenesten og Mariatjenesten.

Kirkens Korshær har 350 ansatte - og ca. 6000 frivillige medarbejdere. Kirkens Korshærs hjælpearbejde understøttes af staten, regioner og kommuner, men drives hovedsageligt for privat indsamlede midler. Den årlige drift beløber sig til lidt over 120 mio. kr., hvoraf omkring halvdelen er private midler (private bidragsydere, indsamlinger i korshærskredse, genbrugsbutikker m.v.).

Læs mere om Kirkens Korshær på kirkenskorshaer.dk


Korshærsrådet

Korshærsrådet varetager ansvaret for Kirkens Korshærs lokale, sociale arbejde. 
Medlemmerne af Korshærsrådet i Aarhus er:

 • Niels Otto Maibom, adm. direktør – formand
 • Kristian Bork Sørensen, pastor emeritus – næstformand
 • Christian Kousgaard, korshærsassistent – medarbejderrepræsentant
 • Niels Bjørnø, leder af Kirkens Korshær i Aarhus
 • Morten Aagaard, korshærspræst
 • Jette Sølvhøj, leder af Tre Ege
 • Gerda Schjørring, tidl. lektor
 • Jesper Bønning, socialrådgiver
 • Tove Tolstrup, tidl. børnehaveleder
   

Kontakt Korshærsrådet
Du kan kontakte rådet på adressen: Korshærsrådet, Nørre Allé 25, 8000 Århus C.

 


Landsindsamlingen i 2017

Søndag d. 26. november samler vi ind til udsatte mennesker i Danmark!

Vi håber at se endnu flere, som ønsker at hjælpe Kirkens Korshær, så vi kan hjælpe udsatte mennesker i samfundet!