KORSHÆRSPRÆSTEN

 
Korshærspræsten, aarhus

 

Korshærspræsten tager udgangspunkt i Guds ord om, at alle mennesker er ligeværdige, og at alle mennesker er set og elsket af Gud. Det er omdrejningspunktet for de mange aktiviteter, samtaler og kirkelige handlinger, som korshærspræsten står for i Kirkens Korshær. 

Du kan møde korshærspræsten Nørre Allé 25 og til andagter i døgnvarmestuen. Han afholder også korshærsgudstjeneste en gang om måneden i Sct. Pauls Kirke. Korshærspræsten forestår bryllupper og begravelser, yder sjælesorg og kommer på besøg på sygehus og i egen bolig. Læs mere på sctpauls.dk.

Kontakt korshærspræsten:
Morten Aagaard. Telefon 20308800. E-mail: m.aagaard(at)kirkenskorshaer.dk


Korshærsgudstjenester

Den tredje onsdag i måneden er der korshærsgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 19.

Der er åben fællesspisning for alle der har lyst i Kirkens Korshær, Nørre Allé 25 kl. 17.00. Gudstjenesten kl. 19.00 og til sidst kaffe i sognehuset ved Sct. Pauls kirke, Sct. Pauls Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C. Alle er hjertelig velkomne. 


Konfirmandbesøg i Kirkens Korshær

Konfirmanderne vi få indblik i det sociale arbejde indenfor det kirkelige regi, både i teori og praksis, samt etiske problemstillinger. I enkelte tilfælde, vil der være mulighed for at møde en tidligere bruger og høre dennes historie. Under alle omstændigheder, vil konfirmanderne ved deres besøg på Nørre Alle 25, få en fornemmelse for, hvordan hverdagen ser ud for mange udsatte mennesker.

For at få det optimale udbytte af jeres besøg, anbefales det, at I forud for besøget gennemgår konfirmandmaterialet.

Undervisningsmaterialet, ”Har vi det kun i munden”, består af to gange to lektioner med diakoni som tema. Link: http://www.kirkenskorshaer.dk/sider/konfirmand

Vi har plads til maks. 25 konfirmander pr. hold. Et besøg i Kirkens Korshær varer godt 1 time.

Pris for konfirmand besøg i Kirkens Korshær, Aarhus:

  • Enkelt konfirmandhold:       2.000,00 kr.
  • To konfirmandhold:     3.000,00 kr.
  • Har man tegnet kirkepartnerskab med Kirkens Korshær er besøget gratis.

For mere information kontakt korshærspræst:
Morten Aagaard - Telefon: 8612 5666, E-mail: ma(at)kkaarhus.dk 


Arresthusbesøg

En medarbejder fra Kirkens Korshær tilbyder en gang om ugen sit besøg i Aarhus Arrest. Besøget indbefatter samtale og sjælesorg. Medarbejderen har tavshedspligt, og mødes derfor ofte med stor tillid af den indsatte, som ofte gennem lang tid må sidde i en isoleret og usikker situation. Besøget finder sted i enrum. Hvad der tales om bestemmes udelukkende af den indsatte. 

Få information om arresthusbesøg hos Kirkens Korshær, Nørre Allé 25, 8000 Aarhus C. 
Telefon 8612 5666 og 8620 6436.


Indgå i et Kirkepartnerskab

I Kirkens Korshær i Aarhus vurderer vi, at vi i et stærkt, lokalt samarbejde kan gøre en mærkbar forskel for vores bys udsatte medmennesker. Derfor er vi meget glade for, at 10 sogne i Aarhus Stift allerede inden for kort tid har tegnet et partnerskab med os.

Konkret betyder partnerskabet, at Kirkens Korshær dagligt stiller sin høje socialfaglige viden og erfaring til rådighed, når kirkerne har brug for råd og vejledning til at støtte og hjælpe udsatte i kirkens lokalområde. Hjælp til håndtering af julehjælp, konfirmandbesøg i Kirkens Korshær samt opdatering af faglig viden og kompetenceudvikling er nogle af de andre elementer i aftalen, der koster 10.000,00 kr. om året.

Aftalen anbefales varmt af biskoppen, der opfordrer alle pastorater i de fire Aarhus provstier til at tilslutte sig den.

Kontakt gerne Kirkens Korshær i Aarhus på tlf.: 8612 5666 for yderligere oplysninger eller læs mere her.